Marketing Analytics là gì? Vì sao nó rất quan trọng?

Marketing Analytics là quá trình nghiên cứu dữ liệu để đánh giá hiệu suất của một hoạt động marketing. Bằng cách áp dụng công nghệ và phân tích dữ liệu của hoạt động marketing, các doanh nghiệp có thể hiểu điều gì thúc đẩy hành động của người tiêu dùng, tinh chỉnh các campaign và tối ưu hóa ROI (Return on investment).

Làm Marketing Analytics như thế nào?

B1: Xác định những chỉ số cần đo lường

Xác định chính xác những mục tiêu muốn đạt được thông qua các kênh Marketing. Bắt đầu với mục tiêu tổng thể của chiến lược Marketing, sau đó bắt đầu đi sâu vào từng chiến dịch và từng kênh cụ thể. Các chỉ số có thể là ROI, CR (Conversion rate) tỷ lệ chuyển đổi, CTR (Click through rate): tỷ lệ nhấp chuột hoặc nhận diện thương hiệu. Bạn cũng cần phải xác định các điểm chuẩn và những cột mốc chính để đánh giá và điều chỉnh các campaign của mình.

B2: Phân tích quá khứ, hiện tại và dự đoán và tác động đến tương lai

• Nhìn lại về dữ liệu trong quá khứ: Bằng cách đọc lại các dữ liệu + báo cáo của quá khứ, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi như: Yếu tố chiến dịch nào tạo ra doanh thu nhiều nhất trong quý trước? Campaign social media A đã work như thế nào so với campaign email marketing B? Chúng ta đã tạo ra bao nhiêu potential leads (khách hàng tiềm năng) từ chuỗi webinar này so với campaign podcast trước đó?

• Phân tích hoạt động hiện tại: Xác định hiệu quả của các campaign hiện tại, nghiên cứu xem khách hàng đang tương tác với chúng ta như thế nào? Channel nào đang đem nhiều lợi nhuận nhất? Tỉ lệ giữ chân khách hàng là bao nhiêu?

• Dự đoán và tác động đến tương lai: Marketing Analytics có thể giúp ta đưa ra những dự đoán và định hình cho tương lai với data sẵn có. Chúng ta có thể trả lời được những câu hỏi như: Doanh số bán 3 tháng cuối năm tới đây sẽ như thế nào? Những thị trường mới nào ta có thể target tới?

B3: Đánh giá các mô hình phân tích và liên tục hoàn thiện:

Có rất nhiều chỉ số cũng như công cụ Marketing analytics, chính vì vậy ngay từ ban đầu sẽ rất khó để liệt kê đầy đủ tất cả những chỉ số ta cần đo lường để đảm bảo việc phân tích đạt chính xác nhất, vì vậy ta cần không ngừng theo dõi, đào sâu và mổ xẻ sâu vào từng vấn đề và dữ liệu để tìm thêm những yếu tố tác động đến hoạt động Marketing mà ta chưa nhìn thấy.

B4: Hành động dựa trên những gì học được từ quá trình phân tích:

Việc phân tích suy cho cùng cũng để đưa ra những thực thi có tính hiệu quả hơn cho hoạt động Marketing. Vì thế bước 1 là rất quan trọng, vì chúng ta phải biết mục đích của mình rồi từ đó mới thức hiện việc phân tích. Sau khi phân tích ra được những insight, ta mới đưa ra những hành động cụ thể dựa trên những phân tích đó.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Blog Kinh Doanh
Logo
Enable registration in settings - general