Hướng Dẫn Từng Bước Theo dõi biểu mẫu trong GA4 qua Trình quản lý thẻ của Google ( Google Tag Manager)

Làm cách nào để thiết lập theo dõi biểu mẫu GA4 qua Trình quản lý thẻ của Google?

Các bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Step-1: Điều hướng đến Thuộc tính GA4 (GA4 Property).

Step-2: Nhấp vào liên kết “Quản lý” trong menu báo cáo ở bên trái:

ga4 admin 3

Step-3: Nhấp vào Luồng dữ liệu trong cột Thuộc tính:

Data Streams ga4 2

Step-4: Nhấp vào luồng Data mà bạn muốn đặt tính năng theo dõi biểu mẫu trong GA4:

Click on the web data stream

Step-5:Nhấp vào nút bánh răng bên dưới ‘Đo lường nâng cao’ để truy cập menu cài đặt:

Enhanced measurement settings ga4 1

Step-6: Đảm bảo nút chuyển đổi bên cạnh ‘Tương tác với biểu mẫu’ bị tắt để nó không ảnh hưởng đến việc theo dõi biểu mẫu của chúng tôi:

Form Interactions ga4 turned off 1

Với tính năng theo dõi tương tác biểu mẫu GA4, bạn có thể theo dõi các lần gửi biểu mẫu trong nội dung GA4 của mình mà không cần mã hóa hoặc gắn thẻ bổ sung.

GA4 theo dõi quá trình gửi biểu mẫu ngay cả khi người dùng không gửi biểu mẫu. Trong trường hợp trang web của chúng tôi, GA4 đã báo cáo hàng nghìn thư mỗi ngày.

Nhưng tình trạng này khó có thể duy trì như cũ trong tương lai gần. Nhưng hiện tại, chúng tôi tạm tắt tùy chọn ‘Tương tác biểu mẫu’.

Step-7: Chuyển đến biểu mẫu được nhúng trên trang web của bạn mà bạn muốn theo dõi. Điền vào biểu mẫu và gửi nó để xem nó hoạt động như thế nào.

Step-8: Đảm bảo rằng người dùng nhìn thấy trang ‘cảm ơn’ nhưng chỉ khi biểu mẫu được hoàn tất thành công. Nếu không thì hãy yêu cầu nhà phát triển web của bạn khắc phục sự cố này.

Giả sử rằng trên biểu mẫu gửi thành công, bạn được chuyển hướng đến trang ‘cảm ơn’.

Thay vào đó, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận trên cùng trang mà bạn đã xem biểu mẫu. Nếu đây là trường hợp, thì rất có thể biểu mẫu của bạn được tạo bằng Ajax.

Theo mặc định, GA4 và GTM không thể theo dõi các biểu mẫu được tạo bằng Ajax.

Bạn cần tạo một trình theo dõi Ajax (một loạt mã JavaScript) và sau đó sử dụng nó trong đánh dấu HTML tùy chỉnh của GTM, về bản chất vốn rất kỹ thuật.

Hầu hết các trình tạo biểu mẫu (như “Gravity Forms”) đều cung cấp một tính năng để dễ dàng bật hoặc tắt tính năng gửi Ajax:

enable or disable Ajax submission gravity forms 1

Nếu bạn không thể sử dụng tính năng này, hãy yêu cầu nhà phát triển web của bạn chuyển đổi biểu mẫu Ajax thành biểu mẫu tiêu chuẩn để chuyển hướng người dùng đến trang “cảm ơn” sau khi gửi biểu mẫu thành công.

Step-9: Ghi lại URL của trang “cảm ơn“. Bạn sẽ cần URL này sau.

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một tab mới kích hoạt sự kiện “generate_lead” trên trang “cảm ơn”.

Chúng tôi đang sử dụng sự kiện “generate_lead” vì đó là sự kiện gửi biểu mẫu được đề xuất trong GA4.

Step-10: Đăng nhập vào tài khoản Trình quản lý thẻ của Google và nhấp vào menu “Triggers”:

triggers menu gtm

Step-11: Nhấp vào nút New để tạo trình kích hoạt mới:

create a new trigger

Step-12: Đặt tên cho trình kích hoạt của bạn là “Trang cảm ơn gửi biểu mẫu”:

Form Submission Thank You Page

Step-13: Nhấp vào nút “Chọn loại trình kích hoạt để bắt đầu thiết lập…”:

Choose a trigger type to begin setup 1

Step-14: Chọn ‘Page View’:

pageview trigger type

Step-15: Nhấp vào nút radio “Some Page Views“:

Some Page Views 1

Step-16: Chọn “Page URL” và “Starts with” từ menu thả xuống:

drop down menus 1

Step-17: Nhập URL của trang Cảm ơn bạn đã lưu trước đó và nhấp vào nút Save:

URL of the ‘thank you page

Bây giờ, bạn sẽ thấy trình kích hoạt mới của mình được liệt kê trong phần “Triggers“:

new trigger listed under the ‘Triggers section

Step-18:  Chọn Menu ‘Tags’:

tags menu gtm

Step-19: Nhấp vào nút New để tạo Tag mới:

create a new tag

Step-20: Đặt tên cho thẻ mới của bạn Chọn “Google Analytics: GA4 Event” làm loại thẻ Chọn thẻ cấu hình GA4 của bạn (từ menu thả xuống) và đặt tên sự kiện thành “generate_lead”:

Name your new tag 1

Step-21: Cuộn xuống và nhấp vào nút “Chọn trình kích hoạt để kích hoạt thẻ này…”:

Choose a trigger to make this tag fire

Step-22: Nhấp vào Kích hoạt “Trang cảm ơn gửi biểu mẫu”:

Form Submission Thank you page trigger

Step-23: Nhấp vào nút “Save” để lưu tab mới của bạn:

save your new tag

Làm cách nào để kiểm tra tính năng Theo dõi biểu mẫu GA4?

Bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra xem sự kiện “generate_lead” có kích hoạt khi gửi biểu mẫu thành công hay không.

Làm theo các bước dưới đây:

Step-1: Nhấp vào nút “Xem trước” trong tài khoản GTM của bạn:

Preview gtm container

Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến cửa sổ Trình trợ giúp.

Step-2: Nhập URL của trang web chứa biểu mẫu bạn muốn theo dõi và nhấp vào nút Kết nối:

tag assistant window

Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến trang chứa biểu mẫu mà bạn muốn theo dõi:

automatically redirected to the web page

Step-3: Điền vào biểu mẫu và nhấp vào nút “Gửi”.

Bạn có thể xem trang “Cảm ơn”.

Step-4: Điều hướng trở lại cửa sổ Trình trợ giúp thẻ và nhấp vào nút “Tiếp tục”:

Navigate back to the tag assistant window

Giờ đây, bạn có thể thấy thẻ “Gửi sự kiện generate_lead tới thuộc tính thử nghiệm GA4” được kích hoạt trong phần “Thẻ đã kích hoạt”:

tag ‘Send generate lead event to GA4 Test property fired

Step-5: Điều hướng đến báo cáo Chế độ xem gỡ lỗi trong thuộc tính GA4 của bạn (trong phần Cấu hình):

Navigate to the ‘Debug View report

Step-6: Đặt thiết bị gỡ lỗi thành “Google” và tìm sự kiện GA4 “generate_lead”:

Set your debug device to ‘Google

Step-7: Nhấp vào sự kiện “generate_lead”, sau đó nhấp vào menu thả xuống “page_location”:

Click on the ‘generate lead event

Bây giờ bạn có thể thấy URL của trang ‘cảm ơn’ của mình.

Thử nghiệm này xác nhận rằng hành động ‘generate_lead’ đang kích hoạt trên trang ‘cảm ơn’ (còn lại trong một lần gửi).

Step-8: Quay lại cửa sổ hỗ trợ thẻ trong tài khoản GTM của bạn rồi nhấp vào nút ‘chéo’ ở góc trên cùng bên trái:

click on the ‘cross button at the top left

Step-9: Nhấp vào nút ‘Stop debugging’:

Stop debugging

Step-10: Quay lại tài khoản GTM của bạn và sau đó nhấp vào nút ‘Submit’:

submit button gtm

Step-11: Đặt tên cho phiên bản của bạn rồi nhấp vào nút ‘Xuất bản’ để xuất bản vùng chứa GTM của bạn:

publish your GTM container

Làm cách nào để tìm dữ liệu theo dõi biểu mẫu trong GA4?

Có hai cách để bạn có thể xem dữ liệu theo dõi biểu mẫu trong GA4:

  • Thông qua báo cáo ‘Event’
  • Bằng cách tạo một báo cáo thăm dò.

Tìm kiếm dữ liệu giao dịch biểu mẫu bằng cách sử dụng báo cáo ‘Sự kiện’

Bạn thực hiện theo các bước sau

Step-1: Sau khi bạn thiết lập tính năng theo dõi biểu mẫu trong thuộc tính GA4, hãy đợi ít nhất 24 giờ để thu thập dữ liệu theo dõi biểu mẫu trong báo cáo của bạn.

Step-2: Chuyển đến báo cáo ‘Sự kiện’ (trong phần ‘Định cấu hình’):

events report ga4

Giờ đây, bạn có thể xem sự kiện ‘generate_lead’ được liệt kê trong phần ‘Sự kiện hiện tại’:

generate lead event

Step-3: Đánh dấu sự kiện ‘generate_lead’ là một lượt chuyển đổi bằng cách bật/tắt nút chuyển đổi bên cạnh sự kiện đó:

Mark the ‘generate lead event as a conversion

Kiểm tra dữ liệu theo dõi biểu mẫu bằng cách tạo báo cáo phân tích

Bạn làm theo các bước sau

Step-1: Nhấp vào liên kết ‘Khám phá’ từ thanh điều hướng bên trái thuộc tính GA4 của bạn:

Explore report ga4

Step-2: Nhấp vào mẫu báo cáo tìm kiếm ‘Trống’:

Blank exploration report template

Step-3: Đặt tên cho báo cáo của bạn là ‘Theo dõi biểu mẫu’:

Name your report ‘Form Tracking

Step-4:Đặt phạm vi ngày thành 30 ngày qua:

Set the date range to the last 30 days

Step-5: Nhấp vào nút + bên cạnh ‘DIMENSIONS‘:

Click on the button next to ‘DIMENSIONS

Sau đó, bạn sẽ thấy một màn hình như dưới đây:

You will now see a screen like the one below

Step-6: Tìm thứ nguyên ‘Tên sự kiện’ rồi nhấp vào hộp kiểm bên cạnh thứ nguyên đó:

Search for the ‘Event Name dimension

Step-7: Xác định thứ nguyên ‘nguồn / phương tiện người dùng đầu tiên’ và sau đó nhấp vào hộp kiểm bên cạnh thứ nguyên đó:

Search for the ‘first user source medium dimension

Step-8: Nhấp vào nút ‘Import’ để nhập tất cả các thứ nguyên đã chọn vào báo cáo:

import all the selected dimensions to the report

Bây giờ, bạn sẽ thấy tất cả các thứ nguyên đã nhập được liệt kê trong phần DIMENSIONS:

see all the imported dimensions listed

Step-9: Click chọn dấu Cộng bên cạnh chữ METRICS:

Click on the button next to METRICS

Step-10: Tìm và chọn từng số liệu sau theo thứ tự cụ thể được đề cập bên dưới rồi nhấp vào nút ‘Nhập’:

  • event count
  • event count per user
Search and select the following metrics one by one

Bây giờ, bạn sẽ thấy tất cả các chỉ số đã nhập được liệt kê trong phần CHỈ SỐ:

all the imported metrics listed under the METRICS section

Step-11: Nhấp đúp vào thứ nguyên ‘Tên sự kiện’ để nó chỉ tham gia phần Hàng:

Double click on the dimension ‘Event Name

Step-12: Nhấp đúp vào thứ nguyên ‘Nguồn / phương tiện người dùng đầu tiên’ để thứ nguyên đó chỉ thêm vào phần Hàng:

Double click on the dimension ‘First user source medium

Note:Nếu bạn nhấp đúp vào kích thước, bạn sẽ không thấy bất kỳ thay đổi nào trong canvas bên phải. Nhưng kích thước được thêm vào canvas. Khi bắt đầu thêm số liệu vào canvas, bạn sẽ thấy (các) thứ nguyên được thêm vào canvas.

Step-13: Nhấp đúp lần lượt vào các chỉ số sau bắt đầu từ trên cùng để chúng tự động được thêm vào canvas trống ở bên phải:

  • event count: số lượng sự kiện
  • event count per user : số lượng sự kiện trên mỗi người dùng
Double click on the following metrics one by one

Step-14: Cuộn hết cỡ xuống dưới cột ‘Cài đặt tab’ cho đến khi bạn thấy phần có tên ‘Filters’:

Scroll all the way down under the ‘Tab Settings column

Step-15: Nhấn vào ‘Drop or select metric’ để chọn:

Drop or select dimension or metric 2

Step-16: Nhấp vào ‘Event name’ thứ nguyên trong menu thả xuống

Click on the ‘Event Name dimension

Step-17: Nhấp vào nút ‘Select match type’ bên dưới:

Click on the ‘Select match type drop down menu

Step-18: Chọn ‘Exactly Matches’:

Click on ‘Exactly Matches

Step-19: Nhấp vào hộp văn bản ‘nhập biểu thức’:

Click on the ‘enter expression text

Step-20: Nhập ‘generate_lead’ vào hộp văn bản và sau đó nhấp vào tìm kiếm đầu tiên ‘generate_lead‘:

Type ‘generate lead in the text

Step-21: Nhấp vào nút ‘Áp dụng’ để áp dụng bộ lọc của bạn cho canvas bên phải:

apply your filter to the canvas on the right

Sau đó, bạn sẽ thấy một màn hình như dưới đây:

You should now see a screen like the one below

Đây là cách bạn có thể xem dữ liệu theo dõi biểu mẫu trong GA4 thông qua báo cáo khám phá.

Biểu mẫu theo dõi bằng chức năng của GA4

Bạn cũng có thể theo dõi tài liệu thông qua giao diện dịch vụ GA4 mà không cần sử dụng Trình quản lý thẻ của Google.

Bạn Hãy thực hiện theo các bước sau:

Step-1: Chuyển đến báo cáo ‘Sự kiện’ (trong phần ‘Định cấu hình’) trong thuộc tính GA của bạn:

events report google analytics 4

Step-2: Nhấp vào nút ‘Tạo sự kiện’:

Click on the ‘Create Event button

Step-3: Nhấp vào luồng dữ liệu web mà bạn muốn định cấu hình theo dõi biểu mẫu:

Click on the web data stream form tracking

Step-4: Nhấp vào nút ‘Tạo’ để tạo một sự kiện mới:

create a new event

Step-5: Nhập ‘generate_lead’ vào hộp văn bản bên dưới ‘Tên sự kiện tùy chỉnh’:

Type ‘generate lead in the text box custom events

Step-6: Đặt điều kiện tương ứng thành Page Locationstarts và rồi nhấp vào nút ‘Create’:

Page Location starts with

Bây giờ bạn sẽ thấy hành động tùy chỉnh mới của mình được liệt kê:

You should now see your new custom event listed

Step-7: Bấm vào nút X:

Click on the cross button

Step-8: Sau khi bạn thiết lập theo dõi biểu mẫu trong thuộc tính GA4, hãy đợi ít nhất 24 giờ để thu thập dữ liệu theo dõi biểu mẫu trong báo cáo của bạn.

Step-9: Chuyển đến báo cáo ‘Sự kiện’ (trong phần ‘Định cấu hình’):

events ga4

Giờ đây, bạn có thể xem sự kiện ‘generate_lead’ được liệt kê trong phần ‘Sự kiện hiện có’:

You should now be able to see the ‘generate lead event

Step-10: Đánh dấu sự kiện ‘generate_lead‘ là một lượt chuyển đổi bằng cách bật/tắt nút chuyển đổi bên cạnh sự kiện đó:

Mark the ‘generate lead event as a conversion 1

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Blog Kinh Doanh
Logo
Enable registration in settings - general