test

Lệnh và tùy chọn Mô tả
rmdir -p Loại bỏ một thư mục con trống và thư mục mẹ của nó.
rmdir -v In thông tin mà thư mục được chỉ định đã bị xóa.
rm -d Xóa một thư mục trống bằng lệnh rm.
rm -r Xóa một thư mục không trống và nội dung của nó.
rm -f Bỏ qua mọi lời nhắc khi xóa tệp được bảo vệ chống ghi.
rm -rf Bỏ qua bất kỳ lời nhắc nào khi xóa thư mục không trống được bảo vệ chống ghi.
rm -i Đưa ra lời nhắc trước khi xóa mọi tệp.
rm -I Chỉ xuất một lời nhắc một lần trước khi xóa nhiều hơn ba tệp.
rm * Ký tự đại diện đại diện cho nhiều ký tự.
rm ? Ký tự đại diện đại diện cho một ký tự.

locphamnguyen
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Blog Kinh Doanh
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart